Comunicació Interna

 • interna

 • La comunicació interna com a eina de transmissió de la cultura corporativa, cohesió i motivació d’equips. Treballem per implantar accions de comunicació interna al servei de l’estratègia de l’empresa i formem els equips en habilitats comunicatives internes.

 • Anàlisi i diagnosi

  1. Anàlisi i diagnosi de la cultura corporativa interna i estudis de percepció de brand engagement.
  2. Anàlisi i plans d’acció de fluxos interns de comunicació.
  3. Enquestes de satisfacció de la comunicació interna i gestió d’indicadors.
  4. Consultories de comunicació interna.
 • Canals i eines

  1. Planificació estratègica de canals de comunicació interna
  2. Conceptualització i redacció de: comunicats, butlletins, memòries, manuals d’acollida…
  3. Gestió i continguts de la revista corporativa interna (house organs)
  4. Estratègia i continguts per a la participació a la xarxa social interna o Intranet.
 • Plans de comunicació interna

  1. Plans de comunicació interna generals o específics
  2. Estratègies de comunicació interna per a la gestió del canvi o per a contingències de crisis
  3. Accions de participació interna. Gestió del diàleg organitzacional
 • Esdeveniments

  1. Conceptualització i producció d’esdeveniments de comunicació interna: Jornades corporatives, Aniversaris corporatius, Family Day, Charity Day o Week, Accions especials d’Employee branding, conferències, tallers participatius…

  aabtn

 • Brand Engagement

  1. Tècniques d’storytelling col·laboratiu per a la gestió de la participació i implicació de l’equip
  2. Accions per a la motivació i compromís de l’equip humà intern

Case studies

He llegit i accepto la Clàusula de Consentiment